Nieuws

Resultaten inwonersenquête bekend

Geplaatst op

Tussen 29 juni en 24 juli vulden 484 inwoners de enquête Loon op Zand 2040 in. Hierin beantwoordden zij diverse vragen over wat typisch is voor onze gemeente, waar zij trots op zijn en wat zij het meest en minst waarderen. Ook gaven zij aan wat belangrijk is voor hun woonplezier en de inrichting van hun woonomgeving. Verder kwamen vragen aan bod over waar de gemeente mee aan de slag moet gaan en welke uitdagingen er liggen. Met onder meer deze enquête zetten we de eerste stap op weg naar de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. 

Resultaten in één oogopslag

We hebben de resultaten samengevat in een overzichtelijke presentatie. Klik op de afbeelding om de resultaten in één oogopslag te bekijken.

Samenvatting Loon op Zand inwonersenquete 2022

Hier kun je alle resultaten bekijken

 

Wat doen we met deze resultaten?

Komend jaar werken we samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. De eerste stap is bepalen welke onderwerpen hierin belangrijk zijn. De resultaten van de enquête helpen om in beeld te krijgen waar inwoners waarde aan hechten en waaraan we moeten werken. 
 
Deze belangrijke informatie nemen we mee in een notitie, waarin we de uitgangspunten, onderwerpen en dilemma’s voor de omgevingsvisie beschrijven. Naast de inwonerenquête hebben we ook interviews gehouden en een zogenaamde ‘nulmeting’ gemaakt. Deze laat zien welk beleid, kwaliteiten en opgaven we nu al hebben in onze gemeente. De notitie is de basis om komend najaar in gesprek te gaan met iedereen die wil meepraten over de omgevingsvisie. Het programma hiervoor en de volledige notitie met een samenvatting publiceren we dan op deze website.

Veel Facebookreacties over woonplezier en woningbouw

Ook via Facebook en Instagram nodigden we inwoners uit om de inwonersenquête in te vullen. We gebruikten hiervoor voorbeeldvragen die laten zien waar de omgevingsvisie over kan gaan straks. De voorbeelden ‘Wat draagt bij aan jouw woonplezier’ en ‘Waar en voor wie willen we bouwen’ maakten op Facebook veel reacties los. Het laat zien hoe deze onderwerpen leven bij onze volgers op Facebook en geeft ons informatie die we kunnen meenemen in het verdere traject. 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief!

Wil jij weten welke volgende stappen we zetten? Benieuwd naar het programma om komend najaar mee te praten over de omgevingsvisie? Meld je aan voor de nieuwsbrief, met het venster rechtsboven op deze pagina. Dan houden we je op de hoogte! 
 

|

Bijlage

  1. LoonopZandinwonersenquete2022V4.pdf 17-8-2022 13:08:17
  2. Resultateninwonersenquetetotaal.pdf 17-8-2022 13:07:54

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866