Op naar de omgevingsvisie Loon op Zand 2040

Tot en met 24 januari 2024 kon iedereen reageren op de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Na een zorgvuldige beoordeling van 21 ingediende zienswijzen stemde het college in met de nota Zienswijzen en aanpassingen Omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Deze nota en de aangepaste omgevingsvisie zijn aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Op 6 juni staat de nota Zienswijzen en aangepaste omgevingsvisie op de agenda van de beeldvormende ronde van de raad. Volgens planning neemt de raad op 20 juni een besluit over de omgevingsvisie.
 

In 2022 en 2023 werkte de gemeente Loon op Zand samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. Waar komen woningen voor starters of senioren? Hoe zorgen we voor mooi groen in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons prachtige buitengebied? Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen. 

 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Omgevingsvisie stap voor stap

Najaar 2023

We hebben nu alle ingrediënten om een ontwerpvisie te maken. Deze is op 5 december 2023 vastgesteld en ligt tussen 14 december 2023 en 24 januari 2024 officieel ter inzage.

 

Jun - aug 2022

We brachten in kaart welke onderwerpen belangrijk zijn. Hiervoor hielden we onder meer interviews en een enquête onder inwoners. Bekijk de resultaten van de enquête hier.

 

Sep - okt 2022

We maakten een document met onder andere de onderwerpen en dilemma's die naar voren kwamen uit de interviews en enquête. De gemeenteraad stelde 13 oktober deze zogenaamde ‘uitgangspuntennotitie’ vast. Vanuit deze basis gaan we verder in gesprek met iedereen die wil meedenken over de omgevingsvisie. Bekijk de uitgangspuntennotitie.

 

18 nov - 6 dec 2022

We organiseerden een mix van activiteiten om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deelden hun ideeën, wensen en argumenten. Bekijk de samenvatting.

 

Begin 2023

We brengen in kaart over welke punten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het eens zijn en waar de meningen over verschillen. Zo krijgen we een rode draad en een overzicht van de dilemma’s voor de visie. Op basis van eerste denkrichtingen voor deze dilemma's maken we een visie op hoofdlijnen. 

 

Medio 2023

15 mei geeft de gemeenteraad haar mening over de visie op hoofdlijnen. We gaan in juni in gesprek over de visie op hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Intussen stellen we een milieu effect rapportage (m.e.r.) op. Hierin staan de effecten van de doelen uit de visie op het milieu.

 

Najaar 2023

We hebben nu alle ingrediënten om een ontwerpvisie te maken. Deze stellen we vast en leggen we officieel ter inzage.

 

Begin 2024

We maken een definitieve visie. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

loonopzand
2866