Omgevingsvisie Loon op Zand

Welkom op de projectwebsite van de omgevingsvisie Loon op Zand. Via deze site kun je meedenken over de omgevingsvisie voor Loon op Zand. Samen bepalen we wat belangrijk en nodig is voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Doe je mee?

Op naar de omgevingsvisie Loon op Zand 2040

Komend jaar werkt de gemeente Loon op Zand samen met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. Waar komen woningen voor starters of senioren? Hoe zorgen we voor mooi groen in de wijk? Voor gezellige winkelstraten? Hoe behouden we de dorpse sfeer? En ons prachtige buitengebied? We stellen de visie eind 2023 vast. Met deze blik vooruit maken we plannen voor de toekomst en nodigen we anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen. Ook frissen we gaandeweg onze regels voor nieuwe plannen op.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Omgevingsvisie stap voor stap

Jun - aug 2022

We brachten in kaart welke onderwerpen belangrijk zijn. Hiervoor hielden we onder meer interviews en een enquête onder inwoners. Bekijk de resultaten van de enquête hier.

 

Sep - okt 2022

We maakten een document met onder andere de onderwerpen en dilemma's die naar voren kwamen uit de interviews en enquête. De gemeenteraad stelde 13 oktober deze zogenaamde ‘uitgangspuntennotitie’ vast. Vanuit deze basis gaan we verder in gesprek met iedereen die wil meedenken over de omgevingsvisie. Bekijk de uitgangspuntennotitie.

 

18 nov - 6 dec 2022

We organiseerden een mix van activiteiten om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deelden hun ideeën, wensen en argumenten. Bekijk de samenvatting.

 

Begin 2023

We brengen in kaart over welke punten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het eens zijn en waar de meningen over verschillen. Zo krijgen we een rode draad en een overzicht van de dilemma’s voor de visie. Op basis van eerste denkrichtingen voor deze dilemma's maken we een visie op hoofdlijnen. 

 

Medio 2023

We gaan in gesprek over de visie op hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Intussen stellen we een milieu effect rapportage (m.e.r.) op. Hierin staan de effecten van de doelen uit de visie op het milieu.

 

Najaar 2023

We hebben nu alle ingrediënten om een ontwerpvisie te maken. Deze stellen we vast en leggen we officieel ter inzage.

 

Begin 2024

We maken een definitieve visie. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Loon op Zand 2040: Ideeën, wensen en argumenten samengevat

Eind vorig jaar spraken we met bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over...

Loon op Zand 2040: Goede gesprekken zijn basis voor de omgevingsvisie

De afgelopen weken gingen we op tal van locaties in gesprek over de toekomst van de plek waar we won...

Loon op Zand 2040: in gesprek over de omgevingsvisie

Afgelopen vrijdag gingen we in gesprek over de omgevingsvisie met bezoekers van de markt in Loon op ...

loonopzand
2866