Omgevingsvisie Loon op Zand 2040 vastgesteld!

 Op 20 juni 2024 stelde de gemeenteraad unaniem de omgevingsvisie Loon op Zand 2040 vast. Met deze visie richten we onze blik op de toekomst van onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden. De visie geeft antwoord op hoe we omgaan met grote opgaven als woningbouw en klimaatverandering. En geeft houvast voor iedereen die iets wil ondernemen in onze leefomgeving. Met lokale speerpunten en een uitwerking naar verschillende gebieden is deze visie herkenbaar en concreet voor iedereen. Gelet op een aantal aangenomen amendementen bij de vaststelling werken we momenteel aan de definitieve omgevingsvisie. Zodra deze gereed is, kun je de definitieve visie hier downloaden.

De omgevingsvisie is er voor alle inwoners, ondernemers en partijen die iets willen in onze gemeente. Daarom werkten we er tussen 2022 tot de zomer van 2024 zorgvuldig aan: stap voor stap, transparant en uitnodigend naar iedereen om mee te denken en ideeën aan te dragen. Het nieuwsoverzicht geeft je een indruk van alle tussenproducten en activiteiten die we organiseerden.

 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Omgevingsvisie stap voor stap

Najaar 2023

We hebben nu alle ingrediënten om een ontwerpvisie te maken. Deze is op 5 december 2023 vastgesteld en ligt tussen 14 december 2023 en 24 januari 2024 officieel ter inzage.

 

Jun - aug 2022

We brachten in kaart welke onderwerpen belangrijk zijn. Hiervoor hielden we onder meer interviews en een enquête onder inwoners. Bekijk de resultaten van de enquête hier.

 

Sep - okt 2022

We maakten een document met onder andere de onderwerpen en dilemma's die naar voren kwamen uit de interviews en enquête. De gemeenteraad stelde 13 oktober deze zogenaamde ‘uitgangspuntennotitie’ vast. Vanuit deze basis gaan we verder in gesprek met iedereen die wil meedenken over de omgevingsvisie. Bekijk de uitgangspuntennotitie.

 

18 nov - 6 dec 2022

We organiseerden een mix van activiteiten om mee te praten over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de omgeving waar we wonen, werken, leren en ontspannen. Bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties deelden hun ideeën, wensen en argumenten. Bekijk de samenvatting.

 

Begin 2023

We brengen in kaart over welke punten inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het eens zijn en waar de meningen over verschillen. Zo krijgen we een rode draad en een overzicht van de dilemma’s voor de visie. Op basis van eerste denkrichtingen voor deze dilemma's maken we een visie op hoofdlijnen. 

 

Medio 2023

15 mei geeft de gemeenteraad haar mening over de visie op hoofdlijnen. We gaan in juni in gesprek over de visie op hoofdlijnen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Intussen stellen we een milieu effect rapportage (m.e.r.) op. Hierin staan de effecten van de doelen uit de visie op het milieu.

 

Najaar 2023

We hebben nu alle ingrediënten om een ontwerpvisie te maken. Deze stellen we vast en leggen we officieel ter inzage.

 

Begin 2024

We maken een definitieve visie. Deze werd op 20 juni 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

loonopzand
2866