Nieuws

Loon op Zand 2040: Ideeën, wensen en argumenten samengevat

Geplaatst op

Eind vorig jaar spraken we met bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hun ideeën over de plek waar we wonen, werken en leven. Benieuwd naar de uitkomst van al die gesprekken? Lees dan hier de samenvatting.

Om veel verschillende mensen te spreken over de toekomst van hun omgeving, organiseerden we bijeenkomsten en workshops en gingen we naar de mensen toe. Je kon ons tegenkomen op de markt, bij de supermarkt, in de Rode Loper, in de Kuip en op tal van andere plekken. In de samenvatting staan de belangrijkste ideeën, wensen en argumenten die we hoorden op een rij.

Naar een visie op hoofdlijnen

De volgende stap is dat we uit alle gesprekken een rode draad filteren. Ook brengen we in kaart welke dilemma’s er zijn, onderwerpen waarover de meningen verschillen. We vragen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad of zij de rode draad herkennen en hoe zij denken over de dilemma’s. Op basis hiervan maken we een visie op hoofdlijnen.

Naar een ontwerpvisie

Als alles goed gaat bespreken we voor de zomer de visie op hoofdlijnen met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Intussen maken we een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.). Hiermee toetsen we de effecten van de doelen uit de visie op het milieu. Pas dan hebben we alle ingrediënten voor een ontwerpvisie.

Niets gemist?

In de omgevingsvisie Loon op Zand 2040 kunnen we misschien niet tegemoet komen aan alle ideeën en wensen. Maar we kunnen ze wel allemaal serieus nemen. Dat begint met het goed vastleggen van alle gesprekken. We maakten een verslag van de bijeenkomsten en activiteiten. Hierin is alles wat is gezegd en geschreven zo goed mogelijk weergegeven. Mogelijk hebben we iets gemist. Mocht u iets essentieels missen in het verslag van een bijeenkomst of activiteit waar u bij was, dan horen we dit graag. Stuur dan een mail naar info@loonopzand.nl.

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866