Nieuws

Applaus in de raadszaal

Geplaatst op

Roelof Goodijk van het stedenbouwkundig ontwerpbureau LOS Stadomland nam de leden van de gemeenteraad afgelopen donderdag mee in de keuzes en dilemma’s voor de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Tijdens een zogenaamde beeldvormende ronde presenteerde hij wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk vinden voor de toekomst van de plek waar we leven, wonen en werken. Het werd een interessante avond die eindigde met een applaus van de raadsleden en het publiek.

In november spraken we bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over hun ideeën voor de omgevingsvisie Loon op Zand 2040. In de raadsvergadering van 16 maart liet Roelof de gedragen keuzes en dilemma’s zien. Punten waarover veel mensen het eens zijn of waarover de meningen juist verschillen.

Van bouwen tot verkeer

Roelof lichtte bijvoorbeeld toe dat vrijwel iedereen vindt dat er meer woningen moeten komen voor ouderen en starters, maar dat er verschillend wordt gedacht over hoe hoog een appartementencomplex mag worden. Ook staat vrijwel iedereen achter groei van recreatie. Maar als er daardoor meer verkeer komt, verschillen de meningen. Bent u benieuwd naar alle gedragen keuzes en dilemma’s? Lees dan dit memo of bekijk de presentatie van afgelopen donderdag.

Naar een visie op hoofdlijnen

Op dit moment werken we de gedragen keuzes en dilemma’s uit in een visie op hoofdlijnen. Ook de eerder vastgestelde uitgangspuntennotitie en bestaand beleid van de gemeente komen hierin terug. De visie op hoofdlijnen bespreken we met de gemeenteraad. Hierna gaan we in zogenaamde krachtsbijeenkomsten in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als alles goed gaat is dat nog voor de zomer. Hierna werken we de visie op hoofdlijnen verder uit.

Meer weten?

U leest alles over de omgevingsvisie op www.loonopzand2040.nl. Hier vindt u ook de samenvatting van de gesprekken eind vorig jaar en antwoorden op veel voorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met info@loonopzand.nl

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866