Nieuws

Zet de omgevingsvisie in je agenda

Geplaatst op

visie_op_hoofdlijnen...Maandagavond 15 mei praat de gemeenteraad in haar opiniërende vergadering over de omgevingsvisie op hoofdlijnen Loon op Zand 2040. Hierin staan speerpunten met doelen en ambities voor de toekomst van de plek waar we leven, wonen en werken. Je kunt de vergadering bijwonen, live meekijken, terugkijken én je kunt officieel spreektijd krijgen. Op 13 en 15 juni duiken we samen met maatschappelijke organisaties dieper in de visie en houden we open huis voor inwoners en ondernemers. Met alle ideeën op zak schrijven we in de zomer de ‘ontwerp omgevingsvisie’. Dan is de visie bijna definitief.  

In een notendop is dat de agenda voor de omgevingsvisie de komende maanden. We praten je graag bij over de visie op hoofdlijnen en hoe je mee kan doen. 

Zes heldere speerpunten

Afgelopen najaar organiseerden we tal van activiteiten om te horen hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties denken over de plek waar we leven, wonen en werken. Er kwamen allerlei ideeën boven. Over sommige ideeën was iedereen het eens, over andere verschilden de meningen. Alle gedragen keuzes en dilemma’s werkten we uit in de visie op hoofdlijnen. Klik hier voor de visie op hoofdlijnen. Aan de hand van zes heldere speerpunten formuleerden we de doelen en ambities waar we met elkaar voor willen gaan. Van ‘iedereen doet mee’ tot ‘all-inclusive landschap’. De visie op hoofdlijnen bevat ook al eerste gedachtes voor ontwikkelingen en gemeentelijk beleid. 

Luister of praat mee op maandag 15 mei!

Heb jij afgelopen najaar meegedacht over de omgevingsvisie? Kom dan nu luisteren naar de mening van de leden van de gemeenteraad over de toekomst van jouw dorp. Of je de raad nu goed kent of nog nooit een voet in de raadszaal hebt gezet, iedereen is van harte welkom. 

Samen maken we Loon op Zand 2040

De omgevingsvisie betekent weinig als we de komende jaren niets doen met de doelen en ambities uit de visie. Daarom willen we nu al nadenken over de uitwerking in de praktijk. We willen dit zo goed mogelijk opschrijven in de ontwerp omgevingsvisie. Daar hebben we jouw hulp hard bij nodig. Daarom ontvangen maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden medio mei een persoonlijke uitnodiging voor een themabijeenkomst. Deze vinden plaats op 13 en 15 juni overdag. Ook organiseren we dinsdagavond 13 juni een open huis in het Klavier over alle thema’s in alle dorpen. Krijg je geen uitnodiging, maar wil je wel meedoen met een themabijeenkomst? Stuur dan een mail aan info@loonopzand.nl. Meer informatie volgt via deze nieuwsbrief en www.loonopzand2040.nl

|

Bijlage

  1. visieophoofdlijnenV2.pdf 1-5-2023 10:19:37

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866