Nieuws

Bewonersavond en themabijeenkomsten over visie op hoofdlijnen

Geplaatst op

Bewonersavond en themabijeenkomsten over visie op hoofdlijnen

De gemeente Loon op Zand maakt de omgevingsvisie 2040. Hiermee stellen we vast hoe onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden eruit moeten zien in 2040. We maken de visie niet alleen. Met dank aan vele anderen ligt er inmiddels een visie Loon op Zand 2040 op hoofdlijnen. De visie op hoofdlijnen is tot stand gekomen na een intensief traject met inwoners, ondernemers en maatschappelijk betrokkenen. Deze week vonden verschillende themabijeenkomsten plaats met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook werd een Open Avond georganiseerd in het Klavier waar inwoners en andere geïnteresseerden een presentatie kregen van de visie op hoofdlijnen. Na afloop konden zij vragen stellen over het document en een advies uitbrengen.

Visie op hoofdlijnen

De visie op hoofdlijnen bevat zes speerpunten met doelen en ambities waar we met elkaar voor willen gaan. Van ‘iedereen doet mee’ tot een ‘all-inclusive landschap’. De visie op hoofdlijnen bevat ook al eerste gedachtes voor ontwikkelingen en gemeentelijk beleid. 
Net als tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst in mei gaven verschillende deelnemers aan dat zij veel herkenningspunten vanuit het participatietraject verwerkt zien in de visie op hoofdlijnen. U kunt hier de visie op hoofdlijnen bekijken. Ook zijn er aandachtspunten voor de uitwerking benoemd: welke variatie aan woningen nodig zijn om doorstroming voor ouderen mogelijk te maken, de behoefte aan bijzondere woonvormen zoals tiny houses en de kans rond bijzondere plekken als de Martelaren van Gorcumkerk om voorzieningen of bezoekfuncties onder te brengen en tegelijk de bijzondere kwaliteiten te behouden.

Hoe nu verder?

De omgevingsvisie betekent weinig als we de komende jaren niets doen met de doelen en ambities uit de visie. Daarom willen we nu al nadenken over de uitwerking in de praktijk. We willen dit zo goed mogelijk opschrijven in de ontwerp omgevingsvisie. Met de opbrengst van de bijeenkomsten en de open avond maken we de ontwerp omgevingsvisie. Deze voorloper van de definitieve visie leggen we als alles goed gaat dit najaar officieel ter inzage.

Meer informatie hierover volgt binnenkort via de website loonopzand2040.nl en via de nieuwsbrief.

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866