Nieuws

De ontwerpvisie komt in zicht

Geplaatst op

De ontwerpvisie komt in zicht

Voor de zomer organiseerden we themabijeenkomsten en een open avond om de visie op hoofdlijnen te bespreken. Tijdens de zomermaanden is hard gewerkt om met alle opbrengsten de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Tijdens dit proces bleek dat op enkele onderwerpen toch nog wat verdieping gewenst was. We organiseerden daarom enkele verdiepingssessies met specialisten uit het veld en spraken met hen over de bebouwingslinten, het gebruik van de groene plekken, de zonering in het centrum van Loon op Zand en Kaatsheuvel en de zonering in het buitengebied.

Bebouwingslinten

We zien dat er behoefte is aan o.a. meer ruimte voor nieuwe woningen (op voormalige boerenerven) en kleine bedrijfjes aan huis in het buitengebied. Tegelijk vinden we het karakter van de (historische) linten belangrijk en het omliggende landschap. We onderzoeken per bebouwingslint welke landschappelijke kwaliteiten behouden moeten blijven, waar deze kan worden verbeterd en waar dan kansen liggen voor nieuwe functies. Zo kijken we ook naar bijzondere woonvormen als tiny houses en naar kleine bedrijfsverzamelgebouwen.

Groene plekken

In de visie op hoofdlijnen hebben we opgenomen dat het aantal groene plekken in de dorpen voor de meeste inwoners voldoende lijkt te zijn. Het gebruik van het groen en de kwaliteit van de groene plekken kan wel verbeterd worden. Tijdens de verdiepende sessie hebben we besproken hoe we de groene plekken in de toekomst kunnen verbeteren en ze voor meerdere doelgroepen interessant kunnen maken.

Zonering van de centra

De centra van Loon op Zand en Kaatsheuvel kennen beide andere opgaven. Voor beide dorpen hebben we een zonering gemaakt voor de toekomstige inrichting en functies. Ook kijken we hoe we de eenheid van de centra en de parkeerproblematiek kunnen verbeteren.

Buitengebied

Naast de gewenste dynamiek in de bebouwingslinten zijn er ook verschillende doelen in het buitengebied voor de toekomst. Als uitwerking van de visie op hoofdlijnen scherpen we doelen en de zonering in het buitengebied aan.

 

De opbrengsten uit de verdiepingssessies worden de komende weken meegenomen in de ontwerp omgevingsvisie. De ontwerp omgevingsvisie is de voorloper van de definitieve visie en ligt dit najaar officieel ter inzage. Zodra de exacte planning hiervan bekend is, volgt hierover meer informatie via de website loonopzand2040.nl en via de nieuwsbrief.

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866