Nieuws

Ontwerp omgevingsvisie vanaf 14 december ter inzage!

Geplaatst op

omgevingsvisiebinnen...Na een uitgebreid participatietraject is het zover: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2023 ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040. Met de doelen, ambities en keuzes in de visie geven we richting aan toekomstige plannen en regels voor onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden. Tussen 14 december 2023 en 24 januari 2024 ligt de ontwerpvisie ter inzage.

Klaar voor de toekomst

De zes speerpunten in de omgevingsvisie laten zien waar we met de samenleving de komende jaren naartoe willen werken. Wethouder Louis Laros: “Onze gezamenlijke ambitie is dat de dorpen groen en duurzaam worden, waarbij ook de centra en bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst. We willen ons breder profileren op recreatie en werken toe naar een ‘all-inclusive’ landschap. Onze gemeente moet ook slim bereikbaar zijn en het is belangrijk dat iedereen mee kan doen.” Voor elke speerpunt geeft de visie oplossingsrichtingen en worden er beleidskeuzes gemaakt om de ambities te realiseren.

Van vraagstukken naar visie

In 2022 en 2023 werkten we met inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven aan de omgevingsvisie, ondersteund door bureau LOS stadomland. Zo haalden we bij de start inzichten uit interviews en een bewonersenquête benut om vraagstukken rond thema’s als wonen, natuur en landschap, duurzaamheid en recreatie vast te stellen. Eind 2022 spraken we hierover met bijna 400 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdens bijeenkomsten, workshops en andere ontmoetingen. Met de opgehaalde ideeën volgde de visie op hoofdlijnen. Deze was onderwerp voor een nieuwe gespreksronde dit voorjaar. De inbreng hieruit namen we mee in de ontwerp omgevingsvisie. 

Verbinding met nieuwe Omgevingswet 

De omgevingsvisie is een kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 regelt deze nieuwe wet alles voor de plek waarin we wonen, werken en leven. Deze fysieke leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede ideeën. De omgevingsvisie past deze uitgangspunten van de wet toe in onze gemeente vanuit de zes speerpunten. 

 

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866