Nieuws

Bekijk nu de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040

Geplaatst op

Bekijk nu de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040

Vanaf vandaag kun je tot en met 24 januari 2024 de ontwerp omgevingsvisie inzien.

Klik hier om de ontwerp omgevingsvisie Loon op Zand 2040 te openen. 

Klik hier om te lezen hoe je zienswijze kunt in dienen. 

Naast de visie zelf -uitgewerkt in zes speerpunten voor onze gemeente- geeft het document een inkijk in het proces van de omgevingsvisie. Welke stappen hebben we gezet om in verschillende fasen de samenleving zo goed mogelijk te betrekken? De ontwerpvisie laat ook zien met welke opgaven de gemeente de komende jaren aan de slag moet. Tot slot is er een gebiedsgerichte uitwerking van de visie voor het centra van Kaatsheuvel en Loon op Zand, zonering van het buitengebied, diverse bebouwingslinten in onze gemeente en mogelijke uitbreidingsrichtingen van de dorpskernen.

Vervolgtraject

Na afloop van de terinzagelegging van de ontwerpvisie behandelen we de binnengekomen zienswijzen en passen waar nodig de ontwerpvisie aan. De definitieve omgevingsvisie leggen we naar verwachting in de eerste helft van 2024 voor aan de gemeenteraad voor de vaststelling.
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866