Nieuws

Gemeenteraad aan zet voor aangepaste omgevingsvisie

Geplaatst op

Gemeenteraad aan zet voor aangepaste omgevingsvisie

Nadat het college onlangs instemde met de nota Zienswijzen en aanpassingen Omgevingsvisie Loon op Zand 2040, is de gemeenteraad nu aan zet. Op 6 juni staat de nota Zienswijzen en aangepaste omgevingsvisie op de agenda van de beeldvormende ronde van de raad. Raadsleden en belangstellenden krijgen dan een toelichting op de ambities en speerpunten uit de omgevingsvisie en de belangrijkste aanpassingen van de ontwerpvisie. Volgens planning neemt de raad op 20 juni een besluit over de omgevingsvisie.

Visie completer en nog beter gedragen

De gemeente ontving 21 zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie, die tot en met 24 januari 2024 ter inzage lag. Na een zorgvuldige beoordeling zijn deze beantwoord in de nota Zienswijzen, waarop soms een aanpassing van de omgevingsvisie volgde. Wethouder Louis Laros: ‘Het is goed om te zien dat zowel belangenorganisaties als inwoners kritisch hebben meegelezen en van zich lieten horen. Ondanks dat we altijd belangen moeten afwegen en we niet aan alle zienswijzen tegemoet kunnen komen, zijn er toch verschillende aanpassingen doorgevoerd. Zo geven we cultuurhistorie een belangrijkere plaats in de visie. Daarnaast geven we duidelijkheid aan de landbouwers in onze gemeente, zowel in begrenzing als wat voor mogelijkheden er in de toekomst liggen. De visie is daarmee completer geworden en naar mening van het college nog beter gedragen vanuit verschillende hoeken van de samenleving.’

Gemeenteraad beslist

Als de raad akkoord gaat met de aangepaste visie, dan is de omgevingsvisie Loon op Zand 2040 definitief. De gemeente sluit dan een uitgebreid traject af om samen met inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers een gemeentebrede visie voor de leefomgeving vast te stellen. Laros: ‘Deze visie is dan een gezamenlijk vertrekpunt waar we voor staan en naartoe willen met onze gemeente. Met de visie in handen blijven we richting geven aan wat we samen belangrijk vinden voor onze woonwijken, dorpskernen, bedrijventerreinen en buitengebieden.’
 
De nota Zienswijzen en de aangepaste omgevingsvisie zijn in te zien via het collegebesluit (agendapunt 3.7). Klik hier om naar het collegebesluit te gaan. De beeldvormende ronde op 6 juni 2024 begint om 19.30 uur en vindt vanwege de Europese verkiezingen niet in de raadszaal plaats , maar in ’t Maoske. Middelstraat 24 in De Moer. Je kunt deze bijeenkomst zonder aanmelding bijwonen. 

|

Aanmelden nieuwsbrief

loonopzand
2866