Vragen en antwoorden

Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een complete en verre blik vooruit voor onze leefomgeving: de plek waar je woont, werkt en je vrije tijd doorbrengt. Met deze visie zeggen we welke doelen we voor de lange termijn hebben. Hoeveel woningen willen we bouwen, wanneer willen we energieneutraal zijn en hoe willen we dat het landschap er over 15 jaar uitziet? De keuzes die we maken met de visie geven richting aan al onze regels en onze toekomstige plannen over onze omgeving.

 

Waarom is omgevingsvisie belangrijk voor mij?

De omgevingsvisie is belangrijk, omdat we op basis hiervan projecten starten of ideeën van inwoners en ondernemers toetsen aan de doelen in deze omgevingsvisie. In die zin is het dus een belangrijk document.

Ook als je zelf een plan hebt, is de visie belangrijk. Als jouw idee aansluit bij de doelen uit de visie, is de kans groter dat je je plan mag uitvoeren.

 

Waarom maken jullie een omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dan is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede ideeën. De omgevingsvisie helpt daarbij. De wet eist dat iedere gemeente een omgevingsvisie opstelt. Gemeenten moeten dit doen voor 2025.

 

Wat doen jullie met de omgevingsvisie?

De visie gebruiken we op verschillende manieren:

  • We toetsen toekomstige plannen aan de visie.
  • We maken de komende jaren plannen die zorgen dat we werken aan de doelen uit de visie.
  • We nodigen anderen uit om zelf met goede initiatieven te komen.
  • We vertalen de visie de komende jaren naar regels. Soms zijn deze strenger dan nu, soms juist soepeler.

 

Wordt alles wat in de omgevingsvisie staat uitgevoerd?

Daar streven we wel naar. Maar voor veel plannen is de gemeente niet de trekker. Denk aan het verduurzamen van woningen of het realiseren van nieuwe natuur. In die gevallen is de visie een bron van inspiratie voor anderen. Inwoners, ondernemers of andere partijen hoeven echter niet in actie te komen om de doelen van de gemeente te bereiken, als ze dat niet willen.

Voor plannen waar de gemeente trekker is, bepaalt de gemeenteraad ieder jaar in de begroting hoeveel geld er voor welke projecten en uitwerkingen van de visie beschikbaar is. Daarnaast moet de gemeente bij ieder project dat ze wil realiseren, rekening houden met de doelen uit de omgevingsvisie.

 

Wat gebeurt er met het beleid dat er al is over onderwerpen uit de visie?

Al het bestaande beleid van de gemeente over de omgeving is verzameld. Dit vormt de basis van de vraagstukken voor de omgevingsvisie. Deze staan in de uitgangspuntennotitie. Mogelijk leidt de omgevingsvisie op termijn tot aanpassing van bestaand beleid. Als de omgevingsvisie is vastgesteld vervalt de structuurvisie Loon op Zand 2030. De omgevingsvisie gaat over meer thema’s, zoals gezondheid en duurzaamheid. Bovendien kijkt de omgevingsvisie veel meer naar wat vraagstukken met elkaar te maken hebben.

|
loonopzand
2866